دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • اخبار دسته بندی شده
  • گزارش تصویری
  • فیلم و صوت
  • درباره ما
  • انتصابات
  • پایگاه فرهنگسازی سلامتدرباره روابط عمومی
شماره های تماس با ما 02186701
پست الکترونیکیiumspr@iums.ac.ir
آدرس: اتوبان شهید همت بین شیخ فضل ا.. نوری و شهید چمران دانشگاه علوم پزشکی ایران مرکز همایشهای رازی روابط عمومی


تاریخچه
درباره روابط عمومی
شماره های تماس با ما
پست الکترونیکی
آدرس


هفتمین کنگره تخصصی و اولین کنگره بین المللی استانداردهای تجهیزات پزشکی با حضور معاون درمان وزارت بهداشت اغاز به کار کرد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۳۰ | 
 هفتمین کنگره تخصصی و اولین کنگره بین المللی استانداردهای تجهیزات پزشکی با حضور معاون درمان وزارت بهداشت اغاز به کار کرد
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران: دکتر محمد آقاجانی با بیان اینکه عفونت بیمارستانی یکی از دغدغه های بزرگ حوزه سلامت است، افزود: تعریفی که در این زمینه وجود دارد شامل عفونتی است که بیمار در بیمارستان دچار می شود اما به دلیل آن بستری نشده است، البته عوارض بعد از ترخیص نیز جز آن است و اخیرا عفونت شغلی که کارکنان دچار آن شده اند نیز بر این تعریف افزوده شده است.
وی بالاترین الگوی اپیدمیولوژی شایع عفونت بیمارستانی را مربوط به عفونت های ادراری اعلام کرد که بعد از آن عفونت های خونی، عفونت زخم جراحی و عفونت های تنفسی تحتانی است و افزود: در بین افراد کسانی که ضعف ایمنی دارند بیشتر مستعد دچار شدن به عفونت های بیمارستانی هستند.
معاون درمان وزیر بهداشت با اعلام اینکه میزان شیوع عفونت ها در بخش های مختلف متفاوت است، گفت: به طور مثال میزان شیوع در بخش های حاد در کشورهای اروپایی تا 3/5 درصد، در آمریکا 5 تا 8 درصد و در کشورهای در حال توسعه 2 تا 20 برابر این شیوع وجود دارد.
دکتر آقاجانی با بیان اینکه میزان شیوع عفونت های بیمارستانی در بخش های مراقبت ویژه در اروپا 10 درصد، در آمریکا 15 درصد و در کشورهای حال توسعه 39 درصد است، نسبت به این میزان شیوع ابراز نگرانی کرد.
وی اظهار کرد: اثرات عفونت بیمارستانی بر روی افزایش مدت زمان انتظار، افزایش هزینه و افزایش میزان مرگ و میر است.
دکتر آقاجانی با اعلام اینکه افزایش طول اقامت در اروپا 25 میلیون روز اضافه بستری در سال به دلیل عفونت های بیمارستانی گزارش شده است، بیان کرد: این عفونت ها بین 13 تا 24 میلیارد یورو سالیانه در اروپا به نظام سلامت و مردم هزینه اضافه تحمیل می کند و به لحاظ مرگ و میر نیز 50000 مرگ در انگلیس و 99000 مرگ در آمریکا سالیانه گزارش شده است.
وی با اعلام این خبر که ما در کشور با کمبود شدید تعداد تخت بیمارستانی مواجه هستیم به صورتی که اندکس تعداد تخت 1/33 است و مدت زمان اقامت به صورت متوسط 2/75 است. بنابراین بسیاری از بیماران به موقع بستری نمی شوند یا زود ترخیص می شوند، تصریح کرد: از سوی دیگر منابع نظام سلامت محدود و تابعی است از منابع اقتصادی کشور، لذا دچار شدن به عفونت های بیمارستانی هزینه های زیادی را نسبت به کشور های اروپایی برای ما دارد.
معاون درمان وزیر بهداشت موضوع مقاومت آنتی بیوتیکی را از مشکلات دیگر نام برد و پیدا شدن سوش های مقاوم به آنتی بیوتیک را معظل جدی و زنگ خطری برای نسل بشر است دانست که می تواند هزینه زیادی به نظام سلامت تحمیل نماید.
وی با بیان اینکه ما در کشور به اندازه پتانسیل پیشرفت جدی در زمینه کنترل عفونت های بیمارستانی و آزمایشگاه ها نداشته ایم، خبر از تحول جدید ایجاد شده در این زمینه داد و افزود: این تحول در کتاب ارزش نسبی خود را نشان می دهد به صورتی که در بازنگری جدید کتاب بیش از 20 تست جدید میکروبیولوژی به کتاب اضافه شده و زمینه تشخیص صحیح، با استفاده از روش جدید و افزایش سرعت زمان دقت را فراهم می کند.
دکتر آقاجانی ادامه داد: قبلا یک سری از این خدمات به صورت پراکنده در بعضی از بیمارستان ها انجام می شد اما کتاب ارزش نسبی با رسمی کردن و تحت پوشش پوشش بیمه ای قرار دادن این خدمات قدم بزرگی را در ایجاد تحول در این زمینه ب بر می دارد.
وی تاکید کرد: البته خدمات بیمارستان هایی تحت پوشش بیمه قرار می گیرد که استاندارد را رعایت نماید و برنامه ها و تشخیص های استاندارد مورد تایید وزارت بهداشت را انجام دهند.
معاون درمان وزیر بهداشت با اعلام اینکه: در نسل نوین اعتبار بخشی توجه ویژه به کنترل عفونت با لحاظ شدن 7 استاندارد و 27 سنجه شده است، تاکید کرد: رویکردی که در نسل نوین اعتبار بخشی به آن پرداخته شده است هم جنبه پیشگیری دارد و هم کنترل عفونت که هر دو گروه کارکنان و بیماران را مد نظر قرار داده است.
دکتر آقاجانی تصریح کرد: کنترل عفونت در بیمارستان ها صرفا با قانون، بخشنامه، کتاب و مقاله محققق نمی شود، اگرچه تمامی این موارد ضرورت دارد اما نکته بسیار مهم بحث فرهنگ سازی است. خصوصا این فرهنگسازی باید از پزشکان آغاز شود.
معاون درمان وزیر بهداشت تاکید کرد: ابتدا همه باید بپذیریم که در این زمینه مسئول هستیم نه تنها پزشک و پرستار بلکه همراه بیمار و تمامی آحاد جامعه بنابراین همه باید آموزش دیده و ناظر یکدیگر شویم.
دکتر آقاجانی افزود: ایجاد مثلث یا مربع در بیمارستان ها و مراکز لازم است مثلثی که در هر یک از گوشه های آن داروساز، پزشک، و آزمایشگاه قرار دار اگر به این مثلث اپیدمیولوژیست هم اضافه شود می توانند تیم بسیار قدرتمندی برای کنترل عفونت باشد.
وی با تاکید بر جدی گرفتن کمیته های بیمارستانی که در آن گزارش دهی، پیشگیری، آموزش و درمان، از ضرورت توجه به چند نکته ضرورت در این کمیته گفت و افزود: ابتدا پرستار تعیین شده تنها شغلش رسیدگی به این موضوع بوده و تمام وقت به بحث کنترل عفونت بپردازد اینها از دیدگاه ما در ردیف سوپروایزر قرار می گیرند. همچنین حضور چشمگیر و دائم پزشک کنترل عفونت در کمیته است در نهایت باید تصمیمات این کمیته ها را جدی گرفته شود.
معاون درمان وزیر بهداشت تاکید کرد: ساختار فیزیکی برای ایجاد ایزولاسیون (فشار منفی) جدی تر گرفته شود و وسایل حفاظت فردی برای پرسنل فراهم شود.
دکتر آقاجانی با توصیه بر فراهم کردن تهویه برای بخش های مد نظر چون مراقبت ویژه و ایزوله ها، تصریح کرد: در این مورد نیاز به یک بازنگری در ساختار بیمارستان ها در زمینه کنترل عفونت وجود دارد.
وی افزود: باید روش، دستگاه و فرایند استرلیزاسیون مورد بازنگری واقع شود.
معاون درمان وزیر بهداشت در پایان نکته بسیار مهم را شستن دست اعلام کرد و افزود: شستن دست قبل از انجام مداخله تشخیصی درمانی به نفع بیمار و بعد از انجام خدمت برای خود پرسنل اهمیت دارد. لذا باید به این موضوع توجه جدی شود.
دکتر علی ماهر‌ معاون فنی معاونت درمان وزارت بهداشت‌ با بیان اینکه عفونت بیمارستانی و کنترل آن در وزارت بهداشت یکی از برنامه‌های جدی محسوب می‌شود، اظهار کرد: ما به کمک راهنما‌های بالینی و اعتبار‌بخشی برنامه پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانی را پی می‌گیریم و ردیف بودجه‌های ثابت وزارت بهداشت برای این برنامه ساماندهی شده است.
وی افزود: ایران در منطقه مدیترانه شرقی برنامه‌ جامع و مدونی‌ در زمینه کنترل عفونت بیمارستانی‌ دارد و در این زمینه در منطقه‌ پیشرو  هستیم و سایر کشورها‌ فاقد برنامه جامع برای کنترل عفونت بیمارستانی هستند‌.
دکتر ماهر با اشاره به برخی اقدامات در زمینه کنترل عفونت بیمارستانی عنوان کرد: تولید و بازنگری‌ راهنماهای‌ فنی، پیشگیری و کنترل عفونت به کمک معاونت بهداشت، دفع ایمن پسماندها‌، تزریقات‌ ایمن‌، رعایت بهداشت محیط‌ رعایت آداب تنفسی و ایمنی مراقبتی از اقداماتی هستند که در زمینه کنترل عفونت بیمارستانی‌ در دستور کار قرار گرفته‌اند‌ و پروتکل‌هایی برای آنها تدوین شده‌ است.
معاون فنی معاونت درمان وزارت بهداشت با اشاره به اینکه جمع‌آوری اطلاعات درباره مقاومت میکروبی‌ و آمار عفونت‌های بیمارستانی‌ از چالش‌های جدی در حوزه سلامت‌ است، گفت: باید از بیمارستان‌ها حمایت کنیم تا گزارش دقیقی از آمار عفونت‌های بیمارستانی اعلام کنند. در این زمینه 400 بیمارستان کشور سامانه ثبت‌ عفونت‌های بیمارستانی دارند اما بر اساس گزارش‌ها در سال 95 تنها یک درصد از موارد ثبت شده بود و این نشان از گزارش‌دهی ضعیف بیمارستان‌ها‌ است.
وی ادامه داد: ما در حال بازنگری نظام پایش و ارزیابی عفونت بیمارستانی‌ هستیم و به دنبال جمع‌آوری اطلاعات هستیم تا بتوانیم فرهنگ جدیدی را در زمینه ثبت و گزارش تعداد عفونت‌های بیمارستانی‌ ایجاد کنیم.
دکتر ماهر با اشاره به مهمترین عامل انتقال عفونت بیمارستانی عنوان کرد: انتقال آلودگی میکروبی‌ از طریق دست‌ها بیشتری عامل انتقال عفونت بیمارستانی‌ است و سازمان بهداشت جهانی برنامه‌هایی در این زمینه مطرح کرده است و ما از دست‌اندرکاران‌ حوزه سلامت خواهش می‌کنیم‌ که در رعایت بهداشت‌ دست‌ حداکثر تلاش خود را بکار گیرند‌ زیرا‌ عفونت بیمارستانی‌ با رعایت بهداشت دست 70 درصد عفونت بیمارستانی‌ کاهش پیدا می‌کند.
وی‌ یادآور شد: در موارد بسیاری به دلیل شیوع‌ عفونت بیمارستانی‌ مجبور به تعطیلی‌ یک بخش شدیم‌ و دربررسی‌ها دریافتیم‌ که علت‌ شیوع عفونت‌ رعایت نکردن بهداشت‌ دست‌ها بوده است.
دکتر علی ماهر‌ معاون فنی معاونت درمان وزارت بهداشت‌ با بیان اینکه عفونت بیمارستانی و کنترل آن در وزارت بهداشت یکی از برنامه‌های جدی محسوب می‌شود، اظهار کرد: ما به کمک راهنما‌های بالینی و اعتبار‌بخشی برنامه پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانی را پی می‌گیریم و ردیف بودجه‌های ثابت وزارت بهداشت برای این برنامه ساماندهی شده است.
وی افزود: ایران در منطقه مدیترانه شرقی برنامه‌ جامع و مدونی‌ در زمینه کنترل عفونت بیمارستانی‌ دارد و در این زمینه در منطقه‌ پیشرو  هستیم و سایر کشورها‌ فاقد برنامه جامع برای کنترل عفونت بیمارستانی هستند‌.
دکتر ماهر با اشاره به برخی اقدامات در زمینه کنترل عفونت بیمارستانی عنوان کرد: تولید و بازنگری‌ راهنماهای‌ فنی، پیشگیری و کنترل عفونت به کمک معاونت بهداشت، دفع ایمن پسماندها‌، تزریقات‌ ایمن‌، رعایت بهداشت محیط‌ رعایت آداب تنفسی و ایمنی مراقبتی از اقداماتی هستند که در زمینه کنترل عفونت بیمارستانی‌ در دستور کار قرار گرفته‌اند‌ و پروتکل‌هایی برای آنها تدوین شده‌ است.
معاون فنی معاونت درمان وزارت بهداشت با اشاره به اینکه جمع‌آوری اطلاعات درباره مقاومت میکروبی‌ و آمار عفونت‌های بیمارستانی‌ از چالش‌های جدی در حوزه سلامت‌ است، گفت: باید از بیمارستان‌ها حمایت کنیم تا گزارش دقیقی از آمار عفونت‌های بیمارستانی اعلام کنند. در این زمینه 400 بیمارستان کشور سامانه ثبت‌ عفونت‌های بیمارستانی دارند اما بر اساس گزارش‌ها در سال 95 تنها یک درصد از موارد ثبت شده بود و این نشان از گزارش‌دهی ضعیف بیمارستان‌ها‌ است.
وی ادامه داد: ما در حال بازنگری نظام پایش و ارزیابی عفونت بیمارستانی‌ هستیم و به دنبال جمع‌آوری اطلاعات هستیم تا بتوانیم فرهنگ جدیدی را در زمینه ثبت و گزارش تعداد عفونت‌های بیمارستانی‌ ایجاد کنیم.
دکتر ماهر با اشاره به مهمترین عامل انتقال عفونت بیمارستانی عنوان کرد: انتقال آلودگی میکروبی‌ از طریق دست‌ها بیشتری عامل انتقال عفونت بیمارستانی‌ است و سازمان بهداشت جهانی برنامه‌هایی در این زمینه مطرح کرده است و ما از دست‌اندرکاران‌ حوزه سلامت خواهش می‌کنیم‌ که در رعایت بهداشت‌ دست‌ حداکثر تلاش خود را بکار گیرند‌ زیرا‌ عفونت بیمارستانی‌ با رعایت بهداشت دست 70 درصد عفونت بیمارستانی‌ کاهش پیدا می‌کند.
وی‌ یادآور شد: در موارد بسیاری به دلیل شیوع‌ عفونت بیمارستانی‌ مجبور به تعطیلی‌ یک بخش شدیم‌ و دربررسی‌ها دریافتیم‌ که علت‌ شیوع عفونت‌ رعایت نکردن بهداشت‌ دست‌ها بوده است. 


کد امنیتی را در کادر بنویسید    
دفعات مشاهده: 854 بار   |   دفعات چاپ: 139 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر