پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران- روابط عمومی
برگزاری سیزدهمین جلسه شورای اخلاق پزشکی در دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۲ | 
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران: سیزدهمین جلسه شورای اخلاق پزشکی در دانشگاه روز چهارشنبه 22  شهریورماه 1396 در سالن شورای ستاد دانشگاه برگزار شد.
این جلسه با حضور دکتر موسوی معاون تحقیقات و فناوری، حاج آقای عیسوی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، دکتر جعفریان رییس بیمارستان شفا و دکتر فروزنده نماینده دبیر شورای اخلاق پزشکی دانشگاه و سایر اعضای حقیقی و حقوقی شورا برگزار گردید.
در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر بین اعضا، در خصوص ادامه برگزاری راند اخلاق بالینی در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه، برگزاری همایش اخلاق در بهداشت برای کارکنان مراکز درمانی  در آبان و دی ماه سال 96، جذب دو نفر از متخصصین اخلاق پزشکی به عنوان گروه هیات علمی اخلاق پزشکی در دانشکده پزشکی، بررسی و ارسال شرح وظایف شورای اخلاق پزشکی برای اعضا شورای اخلاق پزشکی دانشگاه و ارسال دومین برنامه راهبردی اخلاق پزشکی کشور برای اعضا شورای اخلاق پزشکی دانشگاه و پیگیری پیشنهادات و نظرات اساتید بحث و تبادل نظر شد.

 
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=5.31233.54638.fa
برگشت به اصل مطلب