پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران- دانشکده ها
کارگاه استاندارهای رفتاری کارکنان خدماتی توسط گروه EDOدانشکده بهداشت

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۲ | 
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران:  کارگاه استاندارهای رفتاری کارکنان خدماتی  توسط گروه  EDOدانشکده بهداشت روز دوشنبه ۲۰ شهریور از ساعت ۱۰ تا ۱۲ با حضور کارکنان بخش خدمات دانشکده بهداشت و پیراپزشکی برگزار شد.
خانم اجلال با ارائه تعریفی از رفتار سازمانی، استاندارهای رفتاری بین کارکنان خدماتی شامل حضور به موقع در محل کار، دقت در استفاده از اموال سازمان، رفتار احترام آمیز با همکاران و مراجعه کنندگان، رعایت اصول آراستگی، رعایت اصول بهداشتی، پذیرش انتقادات وپیشنهادات، رازداری، علاقه داشتن به شغل، وفاداری و تعهد نسبت به سازمان و ... را به تفصیل بیان نمود.
در پایان نحوه و شیوه انجام کار (امور محوله) نیز مطرح شد.


 
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=5.31235.54640.fa
برگشت به اصل مطلب