پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران- فیلم و صوت
کسب تقدیرنامه سه ستاره هشتمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۸ | 

عنوان: کسب جایزه ملی
تاریخ: 1396/9/12
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=5.34377.62272.fa
برگشت به اصل مطلب