پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران- فیلم و صوت
تفاهمنامه علمی پژوهشی بین ایران و مجارستان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ | 
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=5.34377.62455.fa
برگشت به اصل مطلب