پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران- فیلم و صوت
نشست خبری پیگیری روند درمان دانش آموزان شین آبادی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۵/۱۵ | 
 
نشست خبری پیگیری روند درمان دانش آموزان شین آبادی

 
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=5.34377.68378.fa
برگشت به اصل مطلب