پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران- فیلم و صوت
فیلم معرفی دانشگاه با زیرنویس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۲۲ | 
 

معرفی دانشگاه با زیرنویس

 
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=5.34377.73443.fa
برگشت به اصل مطلب