پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران- فیلم و صوت
کسب مقام دوم جشنواره ملی قرآن و عترت توسط دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۱۳ | 
 

 

 
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=5.34377.74663.fa
برگشت به اصل مطلب