پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران- فیلم
گزارش شبکه پنج از بیمارستان لولاگر درخصوص تجهیز و نوسازی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۲۳ | 
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=5.34377.83467.fa
برگشت به اصل مطلب