پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران- فیلم
گزارش تخصصی آنفلوانزا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۱۲ | 
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=5.34377.93783.fa
برگشت به اصل مطلب