پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران- فیلم
جراحی های قفسه سینه به روش توراکوسکوپیک برای اولین بار در بیمارستان فیروزآبادی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ | 
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=5.34377.96230.fa
برگشت به اصل مطلب