پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران- فیلم
دستاوردهای علم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران در زمینه پیوند قلب

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ | 
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=5.34377.97435.fa
برگشت به اصل مطلب